You are here
Home >

Vad vill vi – och varför?

IOGT-NTO verkar för att minska bruket av alkohol och narkotika, i Sverige och i andra länder, för att därigenom bidra till mänsklig välfärd och trygghet. Vi anser att alkohol och andra droger hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv – och att de motverkar både individens utveckling och samhällets.

Vår vision:

Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

Hur arbetar vi?

IOGT-NTO stöttar och stärker personer som har, eller har haft, problem med alkohol och andra droger. Vi uppmärksammar hur barn och unga påverkas när vuxna i deras närhet dricker alkohol. IOGT-NTO arbetar förebyggande såväl på hemmaplan som internationellt för att minska konsumtionen av alkohol. I det internationella arbetet stärker vi lokala krafter som kämpar med att reglera alkoholindustrins framväxt i till exempel Afrika och Asien.
Nyckeln till framgång
Våra 30 000 medlemmar har valt en nykter livsstil och bidrar till att sänka den totala alkoholkonsumtionen i Sverige. Tillsammans skapar vi nyktra mötesplatser, utmanar alkoholnormen och stärker människor i att kunna göra fria val – på riktigt.
Du kan också bidra
Oavsett om du vill bli medlem eller inte kan du bidra till ett tryggare samhälle för oss alla, ett samhälle där alkoholen tar mindre plats i sociala sammanhang.
– Engagera dig i vårt alkoholpolitiska arbete; läs på, skriv brev och insändare, kontakta dina politiska företrädare, sprid budskapet i dina egna nätverk.

Top