VÅRT ARBETE

Vad vill vi – och varför?

IOGT-NTO verkar för att minska bruket av alkohol och narkotika, i Sverige och i andra länder, för att därigenom bidra till mänsklig välfärd och trygghet. Vi anser att alkohol och andra droger hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv – och att de motverkar både individens utveckling och samhällets. Vår vision: Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Hur arbetar vi? IOGT-NTO stöttar och stärker personer som har, eller har haft, problem med alkohol och andra droger. Vi uppmärksammar hur barn och unga påverkas när vuxna i deras närhet dricker alkohol. IOGT-NTO arbetar förebyggande såväl på hemmaplan som internationellt för att minska konsumtionen av alkohol. I det internationella arbetet stärker vi lokala krafter som kämpar med att reglera alkoholindustrins framväxt i till exempel Afrika och Asien. Nyckeln till framgång Våra 30 000 medlemmar har valt en nykter livsstil och bidrar till att sänka den totala alkoholkonsumtionen i Sverige. Tillsammans skapar vi nyktra mötesplatser, utmanar alkoholnormen och stärker människor i att kunna göra fria val – på riktigt. Du kan också bidra Oavsett om du vill bli medlem eller inte kan du bidra till ett tryggare samhälle för oss alla, ett samhälle där alkoholen tar mindre plats i sociala sammanhang. Engagera dig i vårt alkoholpolitiska arbete; läs på, skriv brev och insändare, kontakta dina politiska företrädare, sprid budskapet i dina egna nätverk.